Sitemap | Contact us korean
HOME 企业简介 经营范围 成功案例 联系方式
目前位置 > HOME ☞ 经营范围
 
 
 
 
 
废热回收

热媒体

R.T.O废热回收利用
 
 
装置
特点
R.T.O
把生产工厂排出的高浓度废气用蓄热式RTO焚烧
在焚烧过程中产生的余热供给热换热器或蒸汽锅炉
回收的余热可以通过热交换机供给生产线和办公楼等需要供热的地方利用.
因把废热回收利用,所以提高了经济性
设备是全自动运行所以操作管理简单
 
 

热风

废热利用 R.T.O (利用热风) – 成功案例
 

(주)크린앤 사이언스
(600CMM)

(주)아주스틸-구미공장
(700CMM)
 
 

蒸汽

废热利用 R.T.O (蒸汽锅炉)-成功案例
 

(주)스웨코-구미공장
(1,300CMM)

   
(주)유니랩-아산공장
(400CMM)
(주)와이엠프로폴
(500CMM)
   
 
(주)성산프로폴
(500CMM)